Rodchakra

Rodchakraet er det 1. chakra i bunden af vores system.

Alt det, som rodchakraet står for er fundamentet for, at vi overhovedet kan være til stede som mennesker.

Vores krop, vores helbred, vores overlevelse og ikke mindst for forbindelse til jorden, som er så grundlæggende – selvom vores moderne samfund kan have en tendens til at overse det faktum, at vi er afhængige af jorden.

Jordforbindelse og almindelig respekt og ydmyghed har ikke en høj prioritet i vores samfund, og måske derfor vi oplever så meget lidelse og kald på forandringer lige nu, fordi de gamle strategier har overskredet udløbsdatoen. Mange mennesker har et rodchakra i ubalance – på én eller anden måde.

Men så er der også alt det andet. Det frugtbare. Vi skal måske bare få øje på det og begynde at fokusere mere på det. “Energy flows where attention goes”.

Vores bevidsthed og tanker bliver til det, vi oplever som virkeligt. Rodchakraet er vores virkelighed. Det fundament vi står på.

Symbolet


Farven er rød. Den laveste vibrerende farve i spekteret (som i regnbuen der reflekterer det rene lys)

Symbolet for rodchakra er en firkant i en cirkel med en nedadgående trekant mod jord, omgivet af 4 lotusblade.

Firkanten i en cirkel kan tolkes som den ramme, vi er blevet tildelt som vilkårene for vores eksistens: De fire verdenshjørner, de fire elementer, de fire årstider. Rum, tid, liv og død. Naturens cyklus er en del af os. Vi er en del af naturens cyklus.

Det er vores primære mål i livet at overleve, for overhovedet at kunne udfolde vores menneskelige potentiale. Ren instinkt.

TO ASPEKTER AF RODCHAKRA


Det personlige: Rodchakraet er knyttet til vores fysiske krop. Det handler også om vores liv, som har en stor betydning for, om vi kan føle os tryg og tillidsfuld til at gå ud i livet. Bolig, økonomi, job, familie, materielle ting er en del af dette, og måske også det, vi bruger det meste af vores tid på.
Hvis noget af det vakler, eller man ikke evner at skabe denne tryghed for sig selv, er livet simpelthen for usikker. Livsfare føles reelt i kroppens nervesystem. Vores tanker går i rundkreds i en nedadgående spiral.

Vores plads på jorden og berettigelse til at leve er en af vores primære drifter.

“At have jordforbindelse” eller “begge ben plantet på jorden” er nok de udsagn vi kender bedst, der kan knyttes til rodchakra.

Det kollektive: Her går vi fra MIG (hvad kan jeg få ud af livet) til OS (hvad er bedst for menneskeheden). Og det er måske det, som vores samfund er i gang med at lære. Vores nuværende proces.

Gå tilbage til start: Vi er afhængige af jorden. Ikke omvendt.

Det handler også om, at vi kan have tillid til at skabe relationer og føle os som en del af en ‘stamme’, der kan give os tryghed og støtte os i at opfylde vores basale behov for fysiske, følelsesmæssige og spirituelle behov.

BALANCE & UBALANCE


Naturfolket, shamanisme og de gamle trossamfund dyrkede jorden i deres tro og ritualer. De vidste, at overlevelse krævede et tæt samarbejde med GAIA – moder jord. En kompromisløs og rå, men også en kærlig moder der leverer alt det, der er brug for.

Når vi forsøger at adskiller os fra jorden, hinanden og os selv, vil der med tiden opstå ubalancer. Vi kommer til at lide. I vores tid er der stor fokus på sygdomme i overflod – både fysiske og mentale. Vi har skabt krige og ulighed i samfundet. Vi skændes om politik, økonomi, religion, magt og klima. Måske vi alle vil det samme? Være trygge. Leve i fred og harmoni med jorden og hinanden, og se vores forskelligheder som styrker og drivkraft til at udvikle og vokse som mennesker.

Skabe et bæredygtigt samfund. Der, hvor det handler om at trives som et fællesskab, der med respekt for jorden kan fremdyrke den overflod, som jorden giver til os alle,  hvis vi stopper med at udpine den (og os selv) med vores grådighed og illusion om at have magten over jorden (og hinanden).

Har vi ikke oplevet tryghed i vores barndom – af at være støttet, set og vores behov og følelser var legitime, kan vi som voksne få svært ved at rodfæste os i den fysiske verden, og måske have tendens til at bruge mere tid og energi i den mentale verden – eller få psykiske ‘lidelser’, der er velkendt i vores samfund. Vi har ikke lært at skabe et trygt ‘hjem’ eller håndtere vores følelser på en sund måde. At have et lukket rodchakra kommer af frygt og utryghed i vores ‘hjem’.

På det personlige plan er et balanceret rodchakra et udtryk for overskud og overflod. “Jeg har, hvad jeg har brug for” – og kan derfor dele ud af mit overskud (tid, penge, erfaringer, talenter) Det skaber en ro i livet. En følelse af tilfredshed. Fremfor at knokle mig selv halvt ihjel for at få mere, mere og mere …

Når det vi omgiver os med, det vi foretager os, det vi giver af os selv giver MENING, er vi groundet på jorden. Mening er den følelse, der holder depression og angst på afstand.

Den spirituelle vej, til at udfolde mere af livet og blive mere det menneske man er født til at være  bliver mere interessant og frugtbar. Stress er en overlevelsesstrategi og adskiller sind fra krop og sjæl. Tilfredshed og tillid er at leve livet med en højere bevidsthed.

AT STYRKE SIT RODCHAKRA


Vær den forandring, du ønsker at se i verden” citat: Gandhi.

Rodchakraet trækker energi fra jorden og sender energi tilbage, i sin naturlige grounding proces. Lukker vi af mister vi jordforbindelsen.

Udgangspunktet er altid at starte med sig selv, så tag dine personlige udfordringer og historier i hånden på din spirituelle rejse mod at blive den bedste udgave af dig selv. Tag vare på dine naturlige behov, og din relation til verdenen.

Her er blot få, men vigtige punkter, som også ses som voksende bevægelser i samfundet – nye måder at være menneske på:

  1. Ryd op i dit liv. Marie Kondo er ikke blevet populær uden grund. Rydder du op i din fysiske virkelighed, skaber du flow i energien og plads i til nye forandringer. Det er også lidt som at rydde op i sit hoved, sin fortid og sine stagnation. Ud med det gamle. Ind med ny energi.
  2. Få styr på din krop. Start med at lytte til din krops basale behov for overlevelse. Ren kost,  væske, hvile og søvn, bevægelse, berøring, åndedræt …
  3. Kom ud i naturen og væk fra skærmen.
  4. Kig på dit liv – er der noget der skal UD, opdateres eller ændres perspektiv på? Job, bolig, uddannelse, kæreste, venner, vaner?
  5. Bliv fortrolig med dit ubevidste sprog: meditation, drømme, intuition.
Farve Rød
Element Jord
Sans Lugt
Relaterer til
Den fysiske krop
Fysisk relation
Korsbenshvirvel, binyre, fødder, ben
Område Fundament – overlevelse
Vilje til at være. Mening med livet.
Kontakt med den fysiske krop og accept af at være fysisk tilstede på jorden – være et fysisk menneske.
Helbred, økonomi, bolig, job, materialitet, samfund
Ubalance Frygt, adskillelse, udstødelse, død
Grådighed, nærighed, karriereræs
At “miste jordforbindelsen”
For meget kontrol / ufleksibel
Angst, depression

‘JEG ER’ er rodchakraets manifest

Jeg er her

Jeg er hjemme

Jeg er fri

Skal du med på næste chakraforløb?

Klik på billedet her og læs mere >

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.